• EM Academy

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

อัพเดตเมื่อ: 19 ต.ค. 2020

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Forex

A

 • Account – เอกสารในฐานข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้และข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ

 • Arbitrage – การโอนเงินทุนจากตลาดหนึ่งไปยังอีกตลาดหนึ่งเพื่อทำกำไรจากความแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาสินค้าโภคภัณฑ์

 • Ask – ราคาที่คุณสามารถซื้อสกุลเงินได้ ราคา Ask จะมากกว่าราคา Bid

 • Aussie (AUD) – ศัพท์แสลงของสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

 • Automated trading – วิธีการเทรดเมื่อโปรแกรมพิเศษดำเนินการออเดอร์ในนามของนักเทรดโดยระบบพิเศษ แต่ไม่ต้องการการมีส่วนร่วมของนักเทรด

B

 • Balance – ยอดรวมของเงินทุนในบัญชีเทรดหลังจากดำเนินการธุรกรรมล่าสุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

 • Base currency – สกุลเงินที่เป็นสกุลหลักในคู่สกุลเงิน ธุรกรรมทั้งหมดจะดำเนินการด้วยสกุลเงินหลัก

 • Bear – นักเทรดที่พึ่งพาการลดค่าของสกุลเงิน

 • Bid – ราคาที่คุณสามารถขายสกุลเงินได้ ราคา Bid จะน้อยกว่าราคา Ask

 • Broker – บุคคลหรือบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะตัวแทนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายตราสารทางการเงินในขณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม (ค่าคอมมิชชั่น)

 • Bull – นักเทรดที่พึ่งพาการเพิ่มขึ้นในอัตราแลกเปลี่ยน

 • Buy limit – ออเดอร์ล่วงหน้าเพื่อจะซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาในปัจจุบัน (ซื้อถูกกว่าตอนนี้) ออเดอร์ถูกสร้างขึ้นโดยมีการคาดการณ์ไว้ว่าราคาจะลดลงถึงระดับที่แน่นอนและหลังจากนั้นราคาจะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

 • Buy stop – ออเดอร์ล่วงหน้าเพื่อจะซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาในปัจจุบัน (ซื้อแพงกว่าตอนนี้) ออเดอร์ถูกสร้างขึ้นโดยมีการคาดการณ์ไว้ว่าราคาตลาดจะไปถึงราคาที่แน่นอนและจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

C

 • Cable – ศัพท์แสลงที่ใช้เรียกค่าเงินปอนด์ ถูกเรียกอย่างนี้เพราะราคาอ้างอิงครั้งแรกที่ส่งไปอเมริกาผ่านสายเคเบิลทรานส์แอตแลนติกในช่วงกลาศตวรรษที่ 19

 • Candlesticks – หนึ่งในวิธีการแสดงแผนภูมิการเปลี่ยนแปลงอัตราราคาของตราสารทางการเงิน

 • Central bank – ธนาคารที่จัดหาธุรกิจด้านการเงินให้กับรัฐบาลและธนาคารพาณิชย์ของประเทศนั้นๆ

 • Cross currency pairs – คู่สกุลเงินที่ไม่ใช่ USD ตัวอย่างเช่น EUR/JPY

 • Currency pair – ตราสารทางการเงินที่ใช้เทรดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราค่างประเทศ คู่สกุลเงินคือเงินสองสกุลที่เขียนไว้เป็นสัดส่วนของเงินอีกสกุลหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น USD/JPY ผลลัพธ์จะเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาอ้างอิง

D

 • Day trading – การเทรดที่ดำเนินการเทรดเสร็จสมบูรณ์ในวันเดียวกัน

 • Dealer – บุคคลหรือบริษัทที่นักเทรดยินยอมที่จะดำเนินการเทรดด้วย ดีลเลอร์จะทำหน้าที่รับผิดชอบในส่วนที่สองของธุรกรรม

 • Deposit – เงินทุนที่ฝากไว้ในบัญชีเพื่อการดำเนินการธุรกรรมเพิ่มเติม

 • Diversification – กลยุทธ์หนึ่งที่มุ่งลดความเสี่ยงโดยการจัดสรรการลงทุนในตราสารทางการเงินหรือการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ

E

 • Equity – ตัวชี้วัดซึ่งแสดงสถานะของบัญชีของนักเทรด ณ เวลานั้น คิดคำนวณได้ดังต่อไปนี้: ดุลภาค = ยอดเงินคงเหลือ + เครดิต + เงินกำไรลอยตัว - การสูญเสียลอยตัว

 • Exchange rate (Quotation) – สัดส่วนของราคาของเงินสกุลหนึ่งต่ออีกสกุลหนึ่ง ณ เวลานั้น ยกตัวอย่างเช่น สามารถซื้อ 1 EUR ที่ราคา 1.3000 USD มันจะเขียนในรูปแบบ: EUR/USD = 1.3000

 • Expert Advisor – ระบบอัตโนมัติ (script) ที่ดำเนินการเทรดโดยนักเทรดไม่ต้องมีส่วนร่วมด้วยโดยใช้อัลกอริธึ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

F

 • Financial instrument – ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งของสภาพแวดล้อมทางการเงิน (สกุลเงิน หุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตัวเลือกและอื่น ๆ)

 • Flat – ช่วงเวลาที่ราคาคงเดิมและไม่แสดงทิศทางการเพิ่มขึ้นหรือลดลง

 • Fundamental analysis – บทวิเคราะห์ตลาดประเภทหนึ่ง ที่คาดการณ์จากข่าวของตลาดการเงิน บทวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของตลาด

G

 • Gap – ช่วงว่างของกราฟราคาอ้างอิงที่เกิดขึ้นจากราคาเปิดของการเทรดช่วงหนึ่งกับราคาปิดของราคาเทรดในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ตรงกัน สิ่งนี้อาจเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ (เช่น หลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์)

H

 • Hedging – การใช้ตราสารทางการเงินหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอิทธิพลของปัจจัยเชิงลบในตลาดที่มีต่อตราสารทางการเงินอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตราสารทางการเงินแรก หรือเงินสดหมุนเวียนที่เกิดขึ้น

I

 • Indicator – เครื่องมือการวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์ของการเคลื่อนไหวของราคา ตามข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

 • Instant Execution – วิธีการดำเนินออเดอร์ที่ที่ออเดอร์ได้รับการดำเนินการในราคาที่กำหนด หากราคาเกิดเปลี่ยนแปลงในระหว่างเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เทรด ลูกค้าจะได้รับการแจ้งการเปลี่ยนราคา (เสนอราคาใหม่) นักเทรดอาจจะยอมรับราคาใหม่หรือปฎิเสธการดำเนินการออเดอร์ได้

K

 • Kiwi (NZD) – คำแสลงสำหรับสกุลเงินของนิวซีแลนด์ (ดอลลาร์นิวซีแลนด์)

L

 • Leverage – เครื่องมือที่ช่วยให้เทรดหนึ่งครั้งในยอดรวมที่มากกว่าได้โดยที่มีเงินบางส่วนเท่านั้น เช่น ด้วยเลเวอเรจ 1:100 คุณสามารถเทรดในปริมาณ 100,000 USD ได้โดยมีเงินทุนเพียง 1,000 USD

 • Liquidity – ลักษณะของสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ สภาพคล่องที่มากกว่าจะให้โอกาสในการทำกำไรมากขึ้นโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคามาก

 • Lock – การที่ตำแหน่งของตราสารทางการเงินหนึ่งปรากฏเปิดในทิศทางตรงกันข้ามในเวลาเดียวกัน

 • Long – ตำแหน่งที่ต้องซื้อ ผลกำไรจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาตลาดเพิ่มขึ้น

 • Lot – จำนวนหน่วยหรือยอดรวมของสินทรัพย์ที่ใช้ในการเทรดตราสารทางการเงินบางตัว (สำหรับคู่สกุลเงิน หนึ่งล็อตฟอเร็กซ์มาตรฐานคือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินพื้นฐาน)

M

 • Majors – คู่สกุลเงินหลัก ได้แก่ EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, GBP/JPY, EUR/JPY และ USD/CAD

 • Margin – การรับประกันที่ต้องมีเพื่อดำเนินการเทรดด้วยความช่วยเหลือของเลเวอเรจ เช่น หากเลเวอเรจคือ 1:100 และปริมาณออเดอร์คือ 10,000 USD มาร์จิ้นก็จะเป็น 100 USD

 • Margin call – การแจ้งเตือนที่แสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินทุนคงเหลือเล็กน้อยในบัญชีเทรดและในกรณีที่การเคลื่อนไหวในตลาดเป็นไปในเชิงลบ Stop Out อาจถูกเปิดใช้งาน จะมีการส่งการแจ้งเตือนนี้ให้เมื่อเงินที่เหลือในบัญชีเทรดเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของมาร์จิ้นที่ระบุไว้ (เช่น 40%)

 • Market Execution – วิธีการดำเนินการออเดอร์ที่ที่ออเดอร์ได้รับการดำเนินการในทุกกรณี หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาเกิดขึ้น ณ เวลาที่ดำเนินการออเดอร์ มันจะดำเนินการในราคาใหม่หรือราคาที่เปลี่ยนแปลง

 • Market-maker – ธนาคารหรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่เป็นผู้กำหนดอัตราค่าเงิน เนื่องจากมีการดำเนินการในปริมาณที่สูงมากในตลาด

N

 • News trading – ระบบเทรดประเภทหนึ่งที่มีหลักการสำคัญคือได้รับผลกำไรจากช่องว่างของราคาในช่วงเวลาที่มีการออกข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญ

 • Non-market quotation – ราคาอ้างอิงที่ตรงกับเงื่อนดังต่อไปนี้

 • มีช่องว่างราคาสูงมาก

 • การกลับตัวของราคาภายช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไปจนถึงระดับเริ่มต้นที่เกิดช่องว่างราคา

 • ไม่มีไดดามิกราคาเร็วก่อนราคาอ้างอิงปรากฏ

 • ไม่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญที่จะมีอิทธิพลมากต่อราคาของตราสารทางการเงิน ณ เวลาราคาอ้างอิงปรากฏ

O

 • Order (position) – คำสั่งของลูกค้าให้ดำเนินการเทรด ณ ราคาที่ระบุ (ซื้อหรือขายเงินสกุลหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่ง) หลังเปิดออเดอร์แล้ว ต้องปิดเพื่อกำหนดกำไรหรือขาดทุน

 • Order (position) closing – กระบวนการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินกลับกันเพื่อชดเชยปริมาณซื้อ/ขายของตำแหน่งที่เปิด

 • Order (position) opening – กระบวนการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินในปริมาณที่กำหนดเพื่อทำกำไร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในทิศทางบวก พ่อกำหนดผลการเทรด คุณต้องทำการปิดคำสั่งซื้อ

P

 • Pending order – ออเดอร์ในการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินในอนาคต เมื่อราคาไปแตะถึงระดับที่ระบุในออเดอร์

 • Pips (Points) – หน่วยของการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารทางการเงิน (0.0001) เช่น ถ้าราคาอ้างอิงเปลี่ยนจาก1.3000 เป็น 1.3001 นี่หมายความว่ามันเปลี่ยนแปลง 1 pip (point) หน่วยย่อยของการเปลี่ยนแปลงราคานั้นจะถูกใช้ในบัญชี NDD และ ECN ซึ่งหมายถึงว่าราคาอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงไป 0.1 pips และดูเหมือน 1.30011

 • Profit – การเพิ่มขึ้นในเชิงบวกในยอดเงินคงเหลืออันเป็นผลลัพธ์มาจากการลงทุนหรือการเทรดหรือหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว

Q

 • Quoted currency – สกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงิน จะเห็นราคาของสกุลเงินพื้นฐานได้จากตัวนี้

R

 • Resistance level – ศัพท์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หมายถึงระดับที่ผู้เข้าร่วมในตลาดมักจะเริ่มขาย

 • Requote – การแจ้งเตือนในเทอร์มินอลสำหรับเทรดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาในระหว่างกระบวนการเปิดออเดอร์ คุณอาจจะรับราคาใหม่หรือยกเลิกการสั่งซื้อได้ Rquotes จะปรากฏในบัญชีที่มีการสั่งซื้อทันที Instant Execution

S

 • Scalping – กลยุทธ์ในการเทรดที่นักเทรดดำเนินการเปิดออเดอร์เป็นจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ (รวมถึงไม่กี่วินาที) และกำหนดเงินกำไรในหลาย pips

 • Short – ตำแหน่งที่ขาย กำไรจะเพิ่มเมื่อราคาตลาดลดลง

 • Slippage – จำนวนของความเคลื่อนไหวในตลาดจากเวลาที่เปิดออเดอร์จนถึงเวลาดำเนินการ มันเป็นสถานการณ์ที่ออเดอร์ได้รับการดำเนินการในราคาที่ดีกว่าหรือแย่กว่าที่ระบุในออเดอร์ เช่น สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นในช่วงตลาดผันผวนสูง

 • Sell limit – ออเดอร์ล่วงหน้าเพื่อขายที่ราคาสูงกว่าระดับราคาปัจจุบัน (ขายแพงกว่าปัจจุบัน) โดยคาดหวังว่าราคาตลาดจะสูงขึ้นไปถึงระดับหนึ่งก่อนที่จะตกลงมา

 • Sell stop – ออเดอร์ล่วงหน้าเพื่อขายที่ราคาต่ำกว่าระดับราคาปัจจุบัน (ขายถูกกว่าปัจจุบัน) โดยคาดหวังว่าราคาตลาดจะต่ำลงไปถึงระดับหนึ่งก่อนที่จะตกลงไปอีก

 • Spread – ผลต่างตามเวลาจริงของราคา Bid และ Ask ของสกุลเงินหนึ่งต่ออีกสกุลเงินหนึ่ง

 • Stop out – กระบวนการปิดออเดอร์อัตโนมัติ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเงินที่เหลือในบัญชีเทรดเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของมาร์จิ้นที่ระบุไว้ (เช่น 20%)

 • Stop loss – ออเดอร์ล่วงหน้าประเภทหนึ่งซึ่งช่วยจำกัดการขาดทุนในขณะเทรด

 • Support level – ศัพท์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หมายถึงระดับที่ผู้เข้าร่วมในตลาดมักจะเริ่มซื้อ

 • Swissy (СHF) – คำแสลงใช้เรียกเงินฟรังก์สวิส

 • Swap – ค่าธรรมเนียมในการโอนตำแหน่งเทรดที่เปิดตลอดคืน อาจมีการหักหรือเพิ่มเงินทุนจาก/ไปยังบัญชี

T

 • Take profit – ออเดอร์ล่วงหน้าประเภทหนึ่งซึ่งช่วยเพื่อทำกำไรในขณะเทรด

 • Technical analysis (Graphical analysis) – บทวิเคราะห์ตลาดประเภทหนึ่งที่คาดการณ์จากความจริงที่ว่าตลาดมีความทรงจำและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะได้รับอิทธิพลจากรุปแบบของพฤติกรรมในอดีต

 • Тrailing stop – เครื่องมือที่ “ดึง’” ระดับ stop loss ไปที่ราคาปัจจุบันในระยะหนึ่ง จนกระทั่งตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงและผ่านจุดนี้ไป มันเป็นประโยชน์ในช่วงความเคลื่อนไหวราคาทางเดียว

 • Trading platform (trading terminal) – ซอฟต์แวร์ของนักเทรดที่ทำให้สามารถดำเนินการเทรดจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ได้

 • Тrend – ความเคลื่อนไหวของตลาดที่เป็นไปในทิศทางเดียวอย่างเห็นได้ชัด (ขาขึ้น – ตลาดกระทิ้ง, ขาลง – ตลาดหมี, ไปด้านข้าง – เรียบ)

V

 • Volatility – ความแข็งแกร่งของการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

 • Volume – ปริมาณของตราสารทางการเงินที่เทรดในช่วงเวลาหนึ่ง#em#emaster#emacademy

ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์
ประชุมธุรกิจ

Course

 

EM Academy is the source of knowledge, fundamentals and investment analysis techniques. Forex market trading

service.jpg

Expert Advisors

 

Automatic trading assistant program Which we can install on MT4 as if we were ourselves

1.png

Indicator

 

Technical indicators are mathematical calculations based on historical prices.

ติดต่อเรา

E Master Service & Development Co.,Ltd

89/191 M8 Tambon SaoThongHin BangYai

District Nonthaburi  11140 

 

Tel: +66652346591 , 02-9229329

fax: 02-0479699

Email:   info@tfxtrade.com

 • Facebook
 • ไอคอน YouTube สังคม
 • line

@2019 By E Master Service & Development CO.,LDT.  Proudly Created  www.em-master.com