หลักสูตรวิชาชีพ

หลักสูตรวิชาชีพ

8 ชั่วโมง 1 สัปดาห์  

โปรโมชั่น พิเศษ  1 แถม 1

แบบที่ 1  จ่าย 1 คน เรียน 2 คน ( จ่ายค่าเรียน 1 คน เรียน 2 คน ใน 1 วัน)

แบบที่ 2 จ่าย 1  เรียน 2 วัน    (จ่ายค่าเรียน 1 คนเรียน 1 คน เวลา 2 วัน)

โปรโมชั่นเฉพาะ เรียนที่ สำนักงาน EM-Master เท่านั้น