"ความสำเร็จของท่าน คือ เกียรติภูมิของเรา"

YOUR    SUCCESS    IS     OUR     PRIDE

เกี่ยวกับเรา

E Master  เป็นแพล็ตฟอร์มบริการที่ปรึกษากลยุทธ์การเทรด   ก่อตั้งเมื่อปี 2019   จากแนวคิดที่ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรด  การใช้เครื่องมือวิเคราะห์  Indicators การใช้งานระบบ AI     ข่าว/วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเทคนิค 

                   “การลงทุนมีความเสี่ยง” ในทุกรูปแบบของการลงทุน มักจะมีความเสี่ยงแทรกหลายด้าน ก่อนที่จะลงทุน นักลงทุนต้อง เข้าใจผลิตภัณฑ์ ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง และกำหนดเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงก่อนที่จะลงทุน..

“การลงทุนในตลาด FOREX” เป็นการลงทุนมีความเสี่ยงสูง (HIGH RISK HIGH RETURN) หากคุณยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ หรือยังไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจ และขาดความเข้าใจให้ลึกซึ้ง  โดยไม่มีเครื่องมือช่วยที่ขาดคุณภาพ   “อย่าเพิ่งตัดสินใจลงทุน”

“E Master” ดำเนินงานภายใต้บริษัท อี มาสเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้และ Mindset เกี่ยวกับการลงทุน  ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนกลายเป็น  เทรดเดอร์มืออาชีพ

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรณีบุคคลทั่วไป

  • การที่บุคคลทั่วไปในประเทศไทยจะเทรด Forex กับโบรกเกอร์ต่างประเทศ ไม่ได้ผิดกฎหมาย 

  • เพราะเมื่อพิจารณาถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

  • ไม่ได้มีข้อห้ามให้บุคคลทั่วไป เข้าไปทำธุรกรรมดังกล่าวแต่อย่างใด

* ข้อมูลจากเว็บไซต์   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

จากการศึกษาของ สศค. และธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าใจว่า การลงทุนเพื่อ เก็งกำไรดังกล่าวไม่ได้มีการซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศโดยตรง แต่เป็นเพียงกระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีแม่ข่ายอยู่ในต่างประเทศ และผลการดำเนินการจะมีการชำระบัญชีของส่วนต่างที่เป็นผลกำไรหรือขาดทุนเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใดรองรับ ดังนั้น หากนักลงทุนต้องการดำเนินธุรกรรม ในลักษณะดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงทั้งจากความเสียหายจากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนและการผิดนัดชำระเงินคืน

การไปเทรด Forex กับโบรกเกอร์ต่างประเทศนั้น อยู่นอกเหนือความคุ้มครองจากหน่วยงานรัฐในประเทศไทย

  • หมายความว่า หากท่านเทรดกับโบรกเกอร์ต่างประเทศ แล้วเกิดความเสียหาย, โดนฉ้อโกง

  • ท่านต้องรับผิดชอบต่อเสียหายนั้นเอง, หากจะฟ้องร้องบริษัทเหล่านั้น ก็อาจต้องไปเดินเรื่องเองที่ต่างประเทศ

 

โบรกเกอร์ในต่างประเทศ ที่มีการจดทะเบียนโดยถูกต้อง  จะมีหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ, ให้ความคุ้มครองในต่างประเทศ
และที่ผ่านมา เราแทบไม่เคยพบการทุจริตกับโบรกเกอร์ต่างประเทศ *ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานที่มีความเข้มงวด ได้แก่:

1. FCA : Financial Conduct Authority สหราชอาณาจักร

  • โบรกเกอร์ที่ควบคุมโดย FCA ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อย 1 ล้านปอนด์

  • เงินชดเชย 50,000 ปอนด์ต่อบัญชี ในกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย

2. CySec : Cyprus Securities and Exchange Commission

  • โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ CySEC ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อย 750,000 ยูโร

  • เงินชดเชยเงิน 20,000 ยูโรต่อบัญชี ในกรณีที่โบรกเกอร์ล้มละลาย

3. ASIC : คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย

  • โบรกเกอร์ที่จดทะเบียนกับ ASIC ต้องมีเงินทุนหมุนเวียน อย่างน้อย 1 ล้านปอนด์

ข้อกำหนด

การใช้บริการของ E  Master ในเว็บไซต์ www.em-master.com     เป็นการให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาการเตรียมตัวเป็นอาชีพการลงทุน

                   “เส้นทางอาชีพนักลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา (Forex)” 

 

Trade

ผู้ที่ทำการซื้อขายความแตกต่างของค่าเงินสกุลต่าง ๆ ด้วยการวิเคราะห์จากปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน (ขึ้นอยู่กับความชำนาญ)

Copy Investor

ผู้ที่ทำการซื้อขายด้วยการคัดลอกการเทรดของนักลงทุนอื่น ให้นักลงทุนสามารถคัดลอกได้หลากหลาย (ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และเวลา)

Trainer/Coach

ผู้ที่เอาประสบการณ์หรือความรู้มาถ่ายทอดให้กับคนอื่น (ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง)

Partner/Agent

ผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายให้กับ Broker  (ได้รับค่าคอมมิชชั่นตามที่ Broker ข้อกำหนด)